| GR | EN | FR |

Χρήσιμες Συμβουλές


Μην απευθύνεστε στον δικηγόρο μόνον όταν προκύψει το πρόβλημα. Η προληπτική προσφυγή
στις νομικές συμβουλές και τις υπηρεσίες του, σας κατοχυρώνει και σας προφυλάσσει από
αμφισβητήσεις και δικαστικές περιπέτειες !


 

                                            Γενικές  Συμβουλές

 • Πριν επισκεφθείτε το δικηγόρο, επικοινωνήστε μαζί του τηλεφωνικά.
 • Να έχετε μαζί σας ό,τι έγγραφα σχετίζονται με την υπόθεσή σας.
 • Να είστε έτοιμοι να ενημερώσετε αναλυτικά τον δικηγόρο για την υπόθεσή σας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν προηγουμένως είχατε καταγράψει, σε πρόχειρο σημείωμά σας, όλες τις σχετικές με την υπόθεσή σας λεπτομέρειες (έστω και αν κάποιες από αυτές δεν τις αξιολογείτε σαν χρήσιμες – η ουσία πολλές φορές κρύβεται στις λεπτομέρειες).
 • Να ζητάτε  από  τον  δικηγόρο να σας ενημερώνει για τις ενέργειές του, καθώς και να σας χορηγεί αντίγραφα των δικογράφων που συντάσσει για λογαριασμό σας.


 

                    Ειδικότερες  συμβουλές για κάποιες κατηγορίες υποθέσεων

Αγοραπωλησίες   ακινήτων  ( διαμερισμάτων - οικοπέδων )

Αν ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου (διαμερίσματος ή οικοπέδου), να έχετε υπόψη σας:

 • Μη δίνετε ποτέ προκαταβολή, πριν μιλήσετε με το δικηγόρο. Ζητήστε του να συντάξει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή θέστε του υπόψη το σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού που σας ζήτησε ο πωλητής να υπογράψετε.
 • Αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας,  ζητήστε  από  τον δικηγόρο να σας ενημερώσει αν δικαιούσθε ή όχι απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, καθώς και για τα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρώσετε για την απαλλαγή.
 • Αν η αγορά σας πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τραπεζικό δάνειο, ερευνήστε πρώτα με την Τράπεζά σας την δανειοληπτική σας ικανότητα.

Βασικά έγγραφα που θα πρέπει, κατ΄ αρχήν (και ανάλογα με το είδος της αγοράς), να ζητήσετε:

 1. Αν πρόκειται για αγορά μεταχειρισμένου διαμερίσματος, ζητήστε από τον πωλητή φωτοτυπία του τελευταίου  τίτλου κτήσης (καθώς και την πράξη εξόφλησης, αν το διαμέρισμα είχε αγοραστεί με πίστωση όλου ή μέρους του τιμήματος).

 2. Αν πρόκειται για αγορά διαμερίσματος νεόκτιστου ή υπό κατασκευή, ζητήστε από τον κατασκευαστή φωτοτυπίες:
  α)  της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσεων  συνιδιοκτητών
  β)  της οικοδομικής άδειας
  γ)  των κατόψεων των προς αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών

  δ)  της συγγραφής υποχρεώσεων
  Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει τα παραπάνω έγγραφα και σχεδιαγράμματα διαθέσιμα, ζητήστε το όνομα και το τηλέφωνο του συμβολαιογράφου, από τον οποίο μπορείτε (ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου σας) να τα προμηθευτείτε.
  Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή, έχετε τη δυνατότητα να διαπραγματευθείτε ειδική συγγραφή για προσθήκες/βελτιώσεις (με ή χωρίς επιβάρυνσή σας).

 3. Αν πρόκειται για αγορά οικοπέδου, ζητήστε από τον πωλητή:
  α) τον τελευταίο  τίτλο κτήσης  (καθώς και της πράξης  εξόφλησης, αν το  οικόπεδο είχε αγοραστεί  με πίστωση όλου ή  μέρους   του τιμήματος).
  β) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, με τους όρους δόμησης της περιοχής. 
  γ) τέλος, εάν πρόκειται περί  «κάθετης ιδιοκτησίας»  (αυτό φροντίστε να σας διευκρινιστεί από την πρώτη στιγμή - έχει μεγάλη σημασία), ζητήστε και φωτοτυπία της πράξης σύστασης  καθέτων ιδιοκτησιών και  του κανονισμού  σχέσεων συνιδιοκτητών, καθώς  και του τοπογραφικού διαγράμματος που αναφέρεται στη πράξη αυτή.

■  Αν πρόκειται για  πώληση ακινήτου, εφοδιάστε τον δικηγόρο με τον τίτλο κτήσης του προς πώληση ακινήτου και ζητήστε του να σας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις του πωλητή καθώς και για τα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρώσετε. Ενημερώστε τον για τη συμφωνία σας με τον αγοραστή για τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και ζητήστε του να σας ενημερώσει για τον τρόπο κατοχύρωσής σας, ιδιαίτερα στη περίπτωση που το όλο ή μέρος του τιμήματος πιστώνεται. Αν πρόκειται να καθυστερήσει η υπογραφή των συμβολαίων, καλό θα είναι να ζητήσετε από τον υποψήφιο αγοραστή (για τη σοβαρότητα της πρόθεσής του) κάποια προκαταβολή. Ζητήστε από τον δικηγόρο σας να σας ετοιμάσει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συμφωνία πώλησης και την προκαταβολή.

Αν ενδιαφέρεσθε (ως εργολάβος ή ως οικοπεδούχος) για ανέγερση πολυώροφης οικοδομής ή συγκροτήματος οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, μετά τις πρώτες βασικές διαπραγματεύσεις, συμβουλευτείτε οπωσδήποτε τον δικηγόρο σας και τον μηχανικό σας. Τα νομικά και τεχνικά ζητήματα που πρέπει να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν, είναι πολλά και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.


 
Εμπράγματες  διαφορές  (κυριότητα - νομή - κατοχή ακινήτων)

Αν πρόκειται για διαφορά που έχει σχέση με την  κυριότητα, νομή ή κατοχή ακινήτου,  έχετε μαζί σας τα συμβόλαια κτήσης του ακινήτου σας, τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα, τυχόν φωτογραφίες (παλιές και πρόσφατες), καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο έχει σχέση με το ακίνητο και με την εκ μέρους σας άσκηση πράξεων νομής και κατοχής σ΄ αυτό. Κτηματολόγιο - Διορθώσεις αρχικών εγγράφων

Αν πρόκειται για διαφορά που έχει σχέση με σας την εγγραφή ακινήτου στο Κτηματολόγιο, έχετε μαζί σας τους τίτλους του ακινήτου σας, το ΚΑΕΚ του ακινήτου που σας ενδιαφέρει καθώς και ό,τι έγγραφα του Κτηματολογίου έχετε στη διάθεσή σας.


 
Αυτοκινητικές διαφορές - Τροχαία ατυχήματα

Σε περίπτωση τροχαίου (αυτοκινητικού) ατυχήματος:

 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές (χωρίς τραυματισμό): Φροντίστε να εξασφαλίσετε την μαρτυρία αυτοπτών μαρτύρων. Φωτογραφήστε, αν είναι δυνατόν τα αυτοκίνητα στη θέση της σύγκρουσης. Φωτογραφήστε τις ζημιές του αυτοκινήτου σας. Επεξεργαστείτε και δώστε στον δικηγόρο πρόχειρο σχεδιάγραμμα με τον τόπο (περιοχή – δρόμοι)  και τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος. Δώστε του επίσης τα στοιχεία των εμπλακέντων αυτοκινήτων, των οδηγών τους και των ασφαλιστικών τους εταιρειών. Έχετε μαζί σας φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, καθώς και του διπλώματος οδήγησης.
 • Αν υπάρχει τραυματισμός: Φροντίστε να εξασφαλίσετε την μαρτυρία αυτοπτών μαρτύρων. Φωτογραφήστε, αν είναι δυνατόν τα αυτοκίνητα στη θέση της σύγκρουσης. Φωτογραφήστε τις ζημιές του αυτοκινήτου σας. Ενημερώστε αμέσως τον δικηγόρο για το ατύχημα. Ζητήστε του να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσετε τη λήψη αντιγράφων της δικογραφίας από την επιληφθείσα Τροχαία (προ της υποβολής της στον Εισαγγελέα πλημμελειοδικών). Ζητήστε από τον δικηγόρο να σας ενημερώσει για τις αξιώσεις που δικαιούσθε να ασκήσετε και συνεργαστείτε μαζί του για την καταγραφή και υπολογισμό των απαιτήσεών σας κατά του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος και της ασφαλιστικής του εταιρείας.


 
Μισθώσεις - Απόδοση μισθίου (έξωση)

 • Αν πρόκειται να μισθώσετε ακίνητο (ιδιαίτερα για επαγγελματική χρήση), συμβουλευθείτε απαραιτήτως δικηγόρο. Σε καμιά περίπτωση μην χρησιμοποιείτε προτυπωμένα έντυπα.
 • Αν πρόκειται για μισθωτική διαφορά (εμπορική μίσθωση, μίσθωση κατοικίας), έχετε μαζί σας το θεωρημένο από την ΔΟΥ μισθωτήριο και όποιο άλλο σχετικό με τη διαφορά έγγραφο. Να έχετε υπόψη σας ότι για κάθε αγωγή απόδοσης μισθίου ή έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον δικηγόρο (κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης απόδοσης μισθίου) πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δηλωθεί τα μισθώματα των δύο τελευταίων ετών.


 
Ενοχικές - Κληρονομικές - Οικογενειακές διαφορές

 • Αν πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη διαφορά αστικής φύσεως (εμπορική, ενοχική, κληρονομική, οικογενειακή), καλό θα είναι, πριν επισκεφθείτε το δικηγόρο, να τον ενημερώσετε τηλεφωνικά για το είδος διαφοράς σε γενικές γραμμές, ώστε να σας ενημερώσει συγκεκριμένα για τα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας (αν υπάρχουν) και για τα στοιχεία που θα πρέπει να του θέσετε υπόψη, όταν τον επισκεφθείτε.
 • Να έχετε υπόψη σας ότι, είτε υπάρχουν έγγραφα είτε όχι, σε όλες σχεδόν τις αστικές διαφορές που καταλήγουν στα δικαστήρια, χρειάζεται τουλάχιστον ένας μάρτυρας από κάθε πλευρά.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  
 Τ.  (+30)  210  38.32.138 
F.  (+30)  210  38.34.789 
E.  info@floropoulos.eu 

Copyright © 2010 - 2016 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργάτες │ Δικηγορικό Γραφείο.  All Rights Reserved.